Sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Hòa Bình
Người gửi: Trần Xuân Học (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 15-10-2013
Dung lượng: 622.4 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 1 người (Trần Trọng Nghĩa)
HOÀ BÌNH - THÁNG 10 NĂM 2013
Chuyên đề 4
TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG TRUNG HỌC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Ở TỔ CHUYÊN MÔN
KHỞI ĐỘNG
TRÒ CHƠI: “Trán-cằm-tai”
Làm theo tôi tói, không làm theo tôi làm
Thưởng
Phạt
NỘI DUNG CHÍNH
3
NHIỆM VỤ 1
4
Qua thực tiễn giảng dạy, công tác tại trường phổ thông, anh chị hãy liệt kê?
Hoạt động cá nhân: 15 phút
1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT
- Sinh hoạt chuyên đề tại TCM về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Ở một số trường THPT đã tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được một số kết quả:
Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã được xây dựng khoa học.
Nội dung chuyên đề được lựa chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đề trong thực tế giảng dạy.
Quy mô sinh hoạt chuyên đề đa dạng.

5
1.1. Những kết quả đạt được
- Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề ở TCM phần nhiều tập trung vào việc triển khai học tập các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên, phổ biến các kế hoạch, kiểm điểm thi đua,… Thời gian sinh hoạt chuyên đề chiếm tỉ lệ thấp trong nội dung sinh hoạt TCM.
- Việc xác định các nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa thật sát với những vấn đề GV còn khó khăn, trong thực tế giảng dạy hiện nay.
- Hình thức sinh hoạt chuyên đề còn đơn điệu.
- Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề chưa cao.
6
1.2. Hạn chế
1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT
1. Thực trạng sinh hoạt chuyên đề của TCM ở trường THPT
- Công tác quản lý chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất còn chưa thỏa đáng
- Vai trò của tổ trưởng/ nhóm trưởng chưa được phát huy hết, chưa lôi kéo được các thành viên. Phần lớn sinh hoạt mang tính giao khoán nhiều hơn
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu chuyên đề chưa thật sự khoa học
- Một số trường thiếu giáo viên hoặc cơ cấu giáo viên không hợp lý
- Cơ chế động viên khen thưởng cho giáo viên tham gia xây dựng chuyên đề chưa rõ ràng
7
1.3. Nguyên nhân
8
2.
XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT
Ở TỔ CHUYÊN MÔN

2.1. Lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề
2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn:
Lựa chọn nội dung như thế nào?
Nguyên tắc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở TCM
Nội dung sinh hoạt chuyên đề ở TCM bao gồm:
9
10
2.2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề ở TCM
2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn:
GĐ 2. Triển khai kế hoạch
GĐ1. Lập kế hoạch
10
GĐ 3. Phân tích và chiêm nghiệm
Thầy cô hãy chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để cho kế hoạch sinh hoạt chuyên đề ở TCM có tính khả thi.
2.2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề ở TCM
2. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn:
Khảo sát, phân tích nhanh một số trường hợp:
Tìm những điểm phù hợp và chưa phù hợp
trong một số bản kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của TCM
12
KH SHCĐ A
KH SHCĐ B
KH SHCĐ C
Hoạt động nhóm
3.1. Bước 1: Công tác chuẩn bị:
3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn
- Các buổi sinh hoạt chuyên đề cần có công tác chuẩn bị và phân công rõ ràng công việc cho các thành viên trong tổ/nhóm bộ môn:
Dự kiến được nội dung công việc, hình dung được tiến trình hoạt động
Dự kiến những phương tiện gì cần cho hoạt động
Dự kiến sẽ giao những nhiệm vụ gì cho đối tượng nào, thời gian phải hoàn thành là bao lâu.
- Bản thân tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn sẽ làm những gì để thể hiện sự tương tác tích cực các thành viên trong tổ/nhóm. Để làm được việc này đòi hỏi mỗi GV và tổ trưởng chuyên môn phải có kỹ năng làm việc nhóm.
3.2. Bước 2: Điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề
3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn
- Lựa chọn thời gian và tiến hành đúng theo thời gian đã chọn.
- Tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề: Xác định rõ mục tiêu của buổi sinh hoạt, công bố chương trình, cách triển khai, định hướng thảo luận rõ ràng; nếu rõ nguyên tắc làm việc; biết khêu gợi các ý kiến phát biểu của đồng nghiệp: mời GV cũ phát biểu trước, GV mới phát biểu sau; Biết chẻ nhỏ vấn đề thảo luận bằng những câu hỏi dẫn dắt hợp lý; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phát biểu
- Các thành viên được phân công viết cac chuyên đề báo cáo nội dung
3.3. Bước 3: Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề:
3. Quy trình triển khai sinh hoạt chuyên đề tại tổ/ nhóm chuyên môn
- Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề phải đưa ra được các kết luận cần thiết, phương hướng triển khai vận dụng kết quả của chuyên đề trong thực tế giảng dạy, trường hợp chưa thống nhất cần đến buổi sinh hoạt khác cũng nêu rõ và bố trí buổi sinh hoạt kế tiếp để thực hiện.
- Đối với các trường quy mô nhỏ, GV mỗi bộ môn ít, nên đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn theo yêu cầu.
Hãy chọn 1 trong 2 vấn đề sau:

1. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tại tổ chuyên môn.

2. Phác thảo 01 đề cương sinh hoạt chuyên đề cho tổ chuyên môn đ/c công tác năm 2013.


16
Câu hỏi thảo luận
17